נכסים מסוג דופלקס

למכירה בנשר ברמות יצחק רחוב השיטה
למכירה בנשר ברמות יצחק רחוב הרדוף

למכירה בנשר ברמות יצחק רחוב השיטה

למכירה בנשר ברמות יצחק רחוב הרדוף